Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/06/2017 (05:31)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 9 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY45/tấn (USD7/tấn) lên CNY8930/tấn (USD1122/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 303,974 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 9 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY45/tấn (USD7/tấn) lên CNY7720/tấn (USD970/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 324,382 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 9 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY30/tấn (USD4/tấn) lên CNY5880/tấn (USD739/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 144,168 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập