Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/06/2017 (05:52)

Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 12 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY205/tấn (USD30/tấn) lên CNY9135/tấn (USD1148/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 466,676 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 12 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CN187/tấn (USD28/tấn) lên CNY7927/tấn (USD996/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 496,242 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 12 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY190/tấn (USD28/tấn) lên CNY6070/tấn (USD763/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 235,272 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập