Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/06/2017 (05:23)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 13 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY165/tấn (USD24/tấn) xuống CNY8930/tấn (USD1122/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 460,360 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 13 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY201/tấn (USD30/tấn) xuống CNY7688/tấn (USD966/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 520,230 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 13 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY35/tấn (USD5/tấn) xuống CNY5995/tấn (USD754/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 192,160 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập