Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/06/2017 (04:51)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 14 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY165/tấn (USD24/tấn) xuống CNY8925/tấn (USD1122/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 550,678 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 14 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY97/tấn (USD14/tấn) xuống CNY7720/tấn (USD970/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 434,970 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 14 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY50/tấn (USD7/tấn) xuống CNY5975/tấn (USD751/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 262,810 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập