Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/06/2017 (05:41)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 15 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY120/tấn (USD18/tấn) xuống CNY8835/tấn (USD111/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 463,508 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 15 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY78/tấn (USD11/tấn) xuống CNY7630/tấn (USD959/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 442,556 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 15 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY65/tấn (USD10/tấn) xuống CNY5890/tấn (USD740/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 283,718 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập