Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/06/2017 (05:05)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 16 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD4/tấn) xuống còn CNY8840/tấn (USD1111/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 441,252 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 16 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY29/tấn (USD2/tấn) lên CNY7683/tấn (USD966/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 322,320 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 16 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY55/tấn (USD8/tấn) xuống còn CNY5880/tấn (USD739/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 207,106 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập