Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/06/2017 (05:56)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 19 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY50/tấn (USD7/tấn) lên CNY8910/tấn (USD1117/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 481,022 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 19 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY18/tấn (USD3/tấn) lên CNY7708/tấn (USD967/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 539,452 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 19 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY85/tấn (USD12/tấn) xuống CNY5825/tấn (USD730/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 256,514 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập