Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/06/2017 (06:36)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 20 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống CNY8890/tấn (USD1115/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 391,512 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 20 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY89/tấn (USD13/tấn) xuống CNY7622/tấn (USD956/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 487,780 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 20 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD4/tấn) xuống CNY5825/tấn (USD730/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 207,714 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập