Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/06/2017 (06:09)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 22 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY155/tấn (USD23/tấn) xuống CNY8690/tấn (USD1090/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 551,948 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 22 tháng Sáu, chốt ở mức giảm CNY82/tấn (USD12/tấn) xuống CNY7547/tấn (USD946/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 426,576 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 22 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY5900/tấn (USD740/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 201,328 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập