Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/06/2017 (04:43)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 30 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY65/tấn (USD10/tấn) lên CNY9025/tấn (USD1134/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 313,526 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 30 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY56/tấn (USD8/tấn) lên CNY7903/tấn (USD993/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 353,562 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 30 tháng Sáu, chốt ở mức tăng CNY90/tấn (USD3/tấn) lên CNY6370/tấn (USD801/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 203,372 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập