Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 06/07/2017 (04:46)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 6 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY95/tấn (USD14/tấn) lên CNY8955/tấn (USD1128/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 359,488 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 6 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY146/tấn (USD21/tấn) lên CNY8014/tấn (USD1009/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 504,638 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 6 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY105/tấn (USD15/tấn) lên CNY6560/tấn (USD826/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 220,034 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập