Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/07/2017 (06:01)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 11 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY40/tấn (USD6/tấn) lên CNY8945/tấn (USD1124/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 599,852 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 11 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY29/tấn (USD4/tấn) lên CNY8073/tấn (USD1015/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 539,396 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 11 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY70/tấn (USD10/tấn) lên CNY6645/tấn (USD835/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 322,724 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập