Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/07/2017 (09:39)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 12 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY130/tấn (USD19/tấn) lên CNY9075/tấn (USD1140/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch 658,162 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 12 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY15/tấn (USD2/tấn) xuống CNY8058/tấn (USD1013/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch 460,578 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 12 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY55/tấn (US8/tấn) xuống CNY6590/tấn (USD828/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch 236,270 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập