Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 13/07/2017 (06:13)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 13 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY50/tấn (USD7/tấn) lên CNY9135/tấn (USD1148/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 648,510 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 13 tháng Bảy, chốt ở mức giảm USD88/tấn (USD13/tấn) xuống còn CNY8020/tấn (USD1008/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 467,188 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 13 tháng Bảy, chốt ở mức tăng USD5/tấn (USD1/tấn) lên CNY6620/tấn (USD832/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 228,950 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập