Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/07/2017 (05:54)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 14 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY10/tấn (USD1/tấn) lên CNY9160/tấn (USD1151/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 421,188 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 14 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY44/tấn (USD6/tấn) lên CNY8064/tấn (USD1013/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 336,680 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 14 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY35/tấn (USD5/tấn) xuống CNY6555/tấn (USD824/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 212,850 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập