Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/07/2017 (04:04)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 18 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY9220/tấn (USD1163/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 364,950 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 18 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY13/tấn (USD2/tấn) lên CNY8193/tấn (USD1034/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 367,982 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 18 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY80/tấn (USD12/tấn) lên CNY6640/tấn (US8379/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 346,450 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập