Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/07/2017 (04:49)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 19 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY35/tấn (USD5/tấn) lên CNY9250/tấn (USD1167/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 404,210 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 19 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY54/tấn (US8/tấn) lên CNY8250/tấn (USD1041/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 331,406 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 19 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY80/tấn (USD12/tấn) lên CNY6785/tấn (USD856/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 236,214 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập