Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/07/2017 (08:32)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 21 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY115/tấn (USD17/tấn) lên CNY9660/tấn (USD1219/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 665,868 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 21 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY36/tấn (USD5/tấn) lên CNY8499/tấn (USD1072/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 464,146 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 21 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY40/tấn (US7/tấn) xuống CNY6860/tấn (USD868/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 335,670 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập