Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/07/2017 (07:14)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 24 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY85/tấn (USD12/tấn) lên CNY9640/tấn (USD1220/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 556,912 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 24 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY43/tấn (USD6/tấn) lên CNY8469/tấn (USD1072/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 398,732 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 24 tháng Bảy, chốt ở mức tăng CNY55/tấn (USD8/tấn) lên CNY6830/tấn (USD864/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 235,614 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập