Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/07/2017 (04:58)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 26 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY105/tấn (USD15/tấn) xuống còn CNY9540/tấn (USD1208/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 472,246 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 26 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY103/tấn (USD15/tấn) xuống còn CNY8398/tấn (USD1063/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 474,826 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 26 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY80/tấn (USD12/tấn) xuống còn CNY6800/tấn (USD861/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 272,040 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập