Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 28/07/2017 (05:03)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 28 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY115/tấn (USD17/tấn) xuống CNY9400/tấn (USD1190/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 345,918 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 28 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY184/tấn (USD27/tấn) xuống CNY8178/tấn (USD1035/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 426,230 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 28 tháng Bảy, chốt ở mức giảm CNY45/tấn (USD7/tấn) xuống CNY6830/tấn (USD864/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 273,748 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập