Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/08/2017 (05:24)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 2 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY75/tấn (USD11/tấn) xuống CNY9490/tấn (USD1205/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 212,716 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 2 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY31/tấn (USD5/tấn) lên CNY8386/tấn (USD1063/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 344,740 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 2 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY260/tấn (USD39/tấn) lên CNY7060/tấn (USD897/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 457,846 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập