Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/08/2017 (05:00)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 3 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY95/tấn (USD14/tấn) xuống CNY9445/tấn (USD1200/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 143,646 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 3 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY117/tấn (USD17/tấn) xuống CNY8311/tấn (USD1056/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 368,024 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 3 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY30/tấn (USD4/tấn) lên CNY7105/tấn (USD903/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 193,760 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập