Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/08/2017 (07:06)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 4 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY85/tấn (USD13/tấn) lên CNY9675/tấn (USD1229/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 441,806 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 4 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY89/tấn (USD13/tấn) lên CNY8404/tấn (USD1068/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 372,210 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 4 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY265/tấn (USD39/tấn) lên CNY7295/tấn (USD927/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 274,548 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập