Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/08/2017 (05:30)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 7 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY100/tấn (USD15/tấn) xuống còn CNY9630/tấn (USD1225/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 509,884 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 7 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY102/tấn (USD15/tấn) xuống còn CNY8354/tấn (USD1062/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 375,414 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 7 tháng Tám, chốt ở mức tăng CN60/tấn (USD9/tấn) lên CNY7285/tấn (USD926/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 277,496 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập