Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/08/2017 (05:31)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 9 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY80/tấn (USD12/tấn) lên CNY9845/tấn (USD1252/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 539,200 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 9 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY123/tấn (USD18/tấn) lên CNY8786/tấn (USD1117/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 401,342 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Tư ngày 9 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY90/tấn (USD13/tấn) lên CNY7420/tấn (USD1104/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 208,618 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập