Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 10/08/2017 (05:35)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 10 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY25/tấn (USD4//tấn) xuống CNY9800/tấn (USD1246/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 420,660 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 10 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY39/tấn (USD6//tấn) lên CNY8805/tấn (USD1120/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 363,726 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 10 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY110/tấn (USD16/tấn) lên CNY7440/tấn (USD946/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 253,688 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập