Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/08/2017 (06:15)
Giá LLDPE tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 11 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY245/tấn (USD37/tấn) xuống còn CNY9625/tấn (USD1235/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 600,550 tấn.

Giá PP tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 11 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY91/tấn (USD14/tấn) xuống còn CNY8719/tấn (USD1119/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 454,656 tấn.

Giá PVC tháng Chín trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 11 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY175/tấn (USD26/tấn) xuống còn CNY7385/tấn (USD948/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 521,004 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập