Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/08/2017 (05:45)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, tứ Ba ngày 15 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY175/tấn (USD26/tấn) xuống còn CNY9420/tấn (USD1209/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 919,990 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, tứ Ba ngày 15 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY178/tấn (USD27/tấn) xuống còn CNY8548/tấn (USD1097/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 727,878 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, tứ Ba ngày 15 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY350/tấn (USD52/tấn) xuống còn CNY7055/tấn (USD906/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 658,550 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập