Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/08/2017 (06:34)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại LIên, thứ Tư ngày 16 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY35/tấn (USD5/tấn) lên CNY9470/tấn (USD1215/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 318,628 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại LIên, thứ Tư ngày 16 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY8/tấn (USD1/tấn) xuống CNY8538/tấn (USD1095/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 273,590 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại LIên, thứ Tư ngày 16 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY50/tấn (USD7/tấn) xuống CNY7025/tấn (USD901/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 317,540 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập