Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/08/2017 (07:27)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại LIên, thứ Tư ngày 17 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY205/tấn (USD31/tấn) lên CNY9655/tấn (USD1238/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 498,946 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại LIên, thứ Tư ngày 17 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY272/tấn (USD41/tấn) lên CNY8760/tấn (USD1123/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 450,204 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại LIên, thứ Tư ngày 17 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY95/tấn (USD14/tấn) lên CNY7150/tấn (USD917/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 339,058 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập