Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/08/2017 (06:03)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 18 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY80/tấn (USD12/tấn) lên CNY9695/tấn (USD1243/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 297,454 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 18 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY77/tấn (USD11/tấn) lên CNY8816/tấn (USD1130/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 278,104 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 18 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY160/tấn (USD24/tấn) lên CNY7300/tấn (USD936/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 456,150 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập