Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/08/2017 (05:02)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 21 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY110/tấn (USD16/tấn) lên CNY9810/tấn (USD1256/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 359,956 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 21 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY141/tấn (USD21/tấn) lên CNY8941/tấn (USD1145/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 327,270 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 21 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY60/tấn (USD9/tấn) lên CNY7350/tấn (USD941/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 352,964 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập