Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/08/2017 (05:58)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY230/tấn (USD34/tấn) lên CNY9895/tấn (USD1267/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 815,126 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY193/tấn (USD29/tấn) lên CNY8993/tấn (USD1151/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 535,006 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY90/tấn (USD13/tấn) lên CNY7380/tấn (USD945/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 402,808 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập