Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/08/2017 (07:02)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY50/tấn (USD7/tấn) lên CNY9970/tấn (USD1276/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 516,788 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY98/tấn (USD15/tấn) lên CNY9083/tấn (USD1162/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 365,466 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 22 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY115/tấn (USD17/tấn) xuống CNY7275/tấn (USD931/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 388,382 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập