Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/08/2017 (10:04)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 24 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD5/tấn) xuống CNY9975/tấn (USD1277/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch 375,056 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 24 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY2/tấn (USD1/tấn) lên CNY9135/tấn (USD1170/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 341,234 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 24 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY80/tấn (USD12/tấn) lên CNY7370/tấn (USD944/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch 293,064 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập