Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/08/2017 (05:18)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 25 tháng Tám, chốt ở mức giảm CNY20/tấn (USD3/tấn) xuống CNY10065/tấn (USD1289/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 494,334 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 25 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY20/tấn (USD3/tấn) lên CNY9199/tấn (USD1178/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 343,064 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 25 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY110/tấn (USD17/tấn) lên CNY7470/tấn (USD956/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 346,118 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập