Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/08/2017 (04:43)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 29 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY155/tấn (USD23/tấn) lên CNY10030/tấn (USD1286/thùng chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 501,842 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 29 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY222/tấn (USD33/tấn) lên CNY9216/tấn (USD1182/thùng chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 484,036 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 29 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY40/tấn (USD6/tấn) lên CNY7515/tấn (USD964/thùng chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 389,646 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập