Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/08/2017 (07:44)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 31 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY130/tấn (USD20/tấn) lên CNY10140/tấn (USD1301/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 524,200 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 31 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY88/tấn (USD13/tấn) lên CNY9318/tấn (USD1195/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 362,964 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 31 tháng Tám, chốt ở mức tăng CNY165/tấn (USD25/tấn) lên CNY7560/tấn (USD970/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 367,356 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập