Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/09/2017 (09:50)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 1 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY220/tấn (USD33/tấn) lên CNY10260/tấn (USD1315/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 398,594 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 1 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY247/tấn (USD38/tấn) lên CNY9477/tấn (USD1215/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 442,472 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 1 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY275/tấn (USD42/tấn) lên CNY7750/tấn (USD994/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 403,984 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập