Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/09/2017 (07:13)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 4 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY135/tấn (USD21/tấn) lên CNY10440/tấn (USD1366/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 450,094 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 4 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY134/tấn (USD21/tấn) lên CNY9681/tấn (USD1267/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 415,262 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 4 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY7820/tấn (USD1023/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 329,016 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập