Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/09/2017 (06:41)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 7 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY155/tấn (USD24/tấn) xuống còn CNY10210/tấn (USD1336/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 482,420 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 7 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY203/tấn (USD31/tấn) xuống còn CNY9380/tấn (USD1228/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 426,186 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 7 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY185/tấn (USD28/tấn) xuống còn CNY7725/tấn (USD1011/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 504,480 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập