Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 08/09/2017 (05:15)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 8 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY135/tấn (USD21/tấn) xuống còn CNY10105/tấn (USD1323/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 445,580 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 8 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY137/tấn (USD21/tấn) xuống còn CNY9293/tấn (USD1216/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 364,954 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 8 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY180/tấn (USD28/tấn) xuống còn CNY7605/tấn (USD995/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 405,572 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập