Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/09/2017 (04:29)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 12 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY195/tấn (USD30/tấn) lên CNY10140/tấn (USD1333/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 425,644 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 12 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY217/tấn (USD33/tấn) lên CNY9307/tấn (USD1223/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 472,890 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 12 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY235/tấn (USD36/tấn) lên CNY7600/tấn (USD999/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 367,166 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập