Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/09/2017 (06:13)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 14 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY265/tấn (USD40/tấn) xuống CNY9885/tấn (USD1299/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 433,594 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 14 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY303/tấn (USD46/tấn) xuống CNY9032/tấn (USD1187/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 444,756 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 14 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY165/tấn (USD25/tấn) xuống CNY7320/tấn (USD962/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 402,750 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập