Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/09/2017 (04:53)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 18 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY35/tấn (USD5/tấn) lên CNY9755/tấn (USD1272/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 511,100 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 18 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY25/tấn (USD4/tấn) lên CNY8865/tấn (USD1156/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 492,438 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 18 tháng Chín, chốt ở mức tăng CNY5/tấn (USD1/tấn) lên CNY7140/tấn (USD931/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 400,300 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập