Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/09/2017 (05:32)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 19 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY85/tấn (USD13/tấn) xuống còn CNY9755/tấn (USD1272/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 348,114 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 19 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY108/tấn (USD16/tấn) xuống còn CNY8860/tấn (USD1156/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 410,164 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Ba ngày 19 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY135/tấn (USD21/tấn) xuống còn CNY7105/tấn (USD927/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 369,878 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập