Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/09/2017 (06:02)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 21 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY190/tấn (USD29/tấn) xuống CNY9565/tấn (USD1247/tấn) chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 444,992 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 21 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY193/tấn (USD29/tấn) xuống còn CNY8672/tấn (USD1131/tấn) chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 470,834 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Năm ngày 21 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY210/tấn (USD32/tấn) xuống CNY6800/tấn (USD887/tấn) chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 432,614 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập