Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/09/2017 (05:30)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 22 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY25/tấn (USD4/tấn) xuống CNY9540/tấn (USD1244/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 380,308 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 22 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY10/tấn (USD2/tấn) xuống CNY8633/tấn (USD1126/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 381,666 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Sáu ngày 22 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY45/tấn (USD7/tấn) xuống CNY6735/tấn (USD878/tấn). Khối lượng giao dịch đạt 325,788 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập