Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Thị Trường Đại Liên Tương Lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/09/2017 (05:35)
Giá LLDPE tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 25 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY50/tấn (USD8/tấn) xuống CNY9560/tấn (USD1239/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 491,526 tấn.

Giá PP tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 25 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY150/tấn (USD23/tấn) xuống CNY8692/tấn (USD1127/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 555,076 tấn.

Giá PVC tháng Một trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên, thứ Hai ngày 25 tháng Chín, chốt ở mức giảm CNY30/tấn (USD5/tấn) xuống CNY6740/tấn (US874/tấn chưa bao gồm VAT). Khối lượng giao dịch đạt 385,076 tấn.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập